Skånetimmer ledning och adminstration

Peter Nilsson
VD
Ann-Britt Lood
Adminstration
Martin Pettersson
Ekonomichef

Inköp

Skånetimmer Bioenergi

Göran Tillström
VD
Rasmus Svensson
Produktionsansvarig