Åtgärder i biotopskyddat område enligt uppdrag från Skogsstyrelsen

På bilderna syns resultatet efter avverkning i biotopskydd, på uppdrag av Skogsstyrelsen. Uppdraget utfördes i augusti för att de skulle vara skonsamt att avverka och köra ut virket. Området är på 1,4ha, de avverkades 140m3fub Gran och enstaka Bokar fick huggas för att komma fram. Dessa lämnades kvar i skogen. Avverkningen utfördes av NPA skog AB och Anders Mårtensson. Syftet med åtgärden var att få bort all Gran i området, därefter ska området lämnas orört.