Kurs med Biometria

Under hösten har vi hållit våra årliga kurser i virkesmätning med Biometria, här är både Skördarförare, Skotarförare och Manuellhuggare med. Detta för att vi ska kunna optimera virkesutfallet så ni som skogsägare får ut så stort ekonomiskt värde som möjligt av varje träd.