NÖJD SKOGSÄGARE SOM BJUDER ENTREPRENÖREN PÅ SKOGSLUNCH SOM TACK FÖR VÄL UTFÖRT ARBETE!