Vinnare i tävling: Bedöm stockens volym i m³to under bark!

I samband med sågverksdagen hos JGA i Linneryd anordnades en tävling:

Bedöm stockens volym i m³fub under bark.

Svar skulle anges med minst 3 decimaler. Rätt svar var 0,7557m³to under bark.

Vi vill här med gratulera Nicklas Nilsson i Ågerup som svarade 0,7558m³to under bark.

Utöver pris i form av en termos vill vi även ge Nicklas en "guldstjärna" för att endast komma +0,0001m³to från rätt svar!!!!

Grattis igen.