Välkommen till Skånetimmer AB och Skånetimmer Bioenergi AB

foto: Sven Persson/swelo.se

SKÅNETIMMER AB är en inköps- och avverkningsorganisation som ägs av sågverk. Vi är ett fullserviceföretag inom skogsnäringen, där vi köper samtliga sortiment, förvaltar skogsfastigheter och utför skogsvård och avverkning. Vi ger även allmän rådgivning inom skatter och ekonomi.

SKÅNETIMMER BIOENERGI AB är ett biobränsleföretag som köper, bearbetar och säljer trädbränslen. Vi hanterar sortiment som GROT (grenar och toppar), energived, bark, spån och torrflis.