Din lokala partner med resurser och kunskap som rör allt kring din skogsfastighet

SKÅNETIMMER AB är en inköps- och avverkningsorganisation som ägs av JGA SKOG AB. Vi är ett fullservice företag inom skogsnäring, där vi köper samtliga sortiment, förvaltar skogsfastigheter och utför skogsvård och avverkning

SKÅNETIMMER  BIOENERGI AB är ett dotterbolag till Skånetimmer AB med uppdraget att hantera all bioenergi som har sitt ursprung från skogen d v s skogsflis, energived, sågspån och bark.

 

Läs mer

 3500

leverantörer

1971

verksamheten startades

80%

av rotnetto är timmer

500 000 m3fub   Skånetimmers årliga behov


 

500 000 MWh   Skånetimmer Bioenergis årliga behov


 

Skånetimmer Bioenergi AB

Experter på ris till flis

Vi är experter på att samla ihop, mellanlagra, flisa och leverera träbränsle. Eftersom olika skogliga åtgärder ger olika förutsättningar, ser olika ut och för att effektivisera uttaget av GROT (grenar och toppar) har vi utvecklat två olika metoder för flisning av ris

 

Våra GROT metoder