Vem är vi?

SKÅNETIMMER BIOENERGI AB är ett dotterbolag till SKÅNETIMMER AB med uppdraget att hantera all bioenergi från skogen d v s skogsflis, energived, sågspån och bark. Sortimenten har sitt ursprung från skogliga skötselåtgärder samt som biprodukter vid vidareförädling från sågverk och hyvlerier.


Hitta till oss

Skånetimmer  Bioenergi AB 

Volontärvägen 3

281 50 Hässleholm

Skånetimmer Bioenergi AB

SKÅNETIMMER BIOENERGI AB är ett biobränsleföretag som köper, bearbetar och säljer trädbränslen. Vi hanterar sortiment som GROT (grenar och toppar), energived, bark, spån och torrflis.

Skånetimmer Bioenergi AB är ett lokalt förankrat biobränsleföretag som strävar efter att du skall få bästa möjliga ekonomi ur dina bränslesortiment samt att vi tillsammans bidrar till en bättre miljö när fossila bränslen kan ersättas med miljövänliga.

Skånetimmer Bioenergi AB:s kunder använder våra produkter som bränsle vid produktion av fjärrvärme för uppvärmning och till att producera ånga som via en turbin genererar miljövänlig el. Vi säljer även till kunder som vidareförädlar våra produkter till pellets. Pelletsen används sedan både i stora fjärrvärmeverk och i pelletsbrännare hos privata husägare.

 

      

Göran Tillström
VD

0451 - 38 49 81
0733 - 17 70 50
goran@skanetimmerbioenergi.se   

162235 small rasmussvensson sp 170912 2965

Camilla Nilsson
Produktionsansvarig

0451 - 38 49 82
0733 – 17 70 51
camilla@skanetimmerbioenergi.se

 

Miljöpolicy 

Skånetimmer Bioenergi AB har ett ansvar för miljön vid framtagning och leverans av biobränslen.

Skånetimmer Bioenergi AB skall sträva efter att minimera vår miljöpåverkan vid framtagning genom att ställa krav på våra entreprenörers miljöarbete samt tillse att tillsammans med våra entreprenörer ha rätt utbildning och information. 

 

Skånetimmer Bioenergi AB skall sträva efter att minimera vår miljöpåverkan vid leveranser genom att vara en lokal aktör som genom god planering väljer kortaste transportsträckan.

Skånetimmer Bioenergi AB skall arbeta med ett uthålligt framtagningssätt av biobränslen från skogsmark.